Rizika opravyOpravy prasklých skel
  1. V případě, že se separace skla od displeje nezdaří a dojde k prasknutí LCD displeje je automaticky nabízena výměna LCD ke schválení zákazníkovi, který bere toto riziko navědomí.
  2. Zákazník, dále bere na vědomí, že při lepení a laminování dotykových skel, mohou vzniknout v lepidle (gelu) drobné bublinky, které nemají na výslednou funkci vliv. Pouze vznikne světlejší místo při zobrazování..
  3. Zákazník, bere na vědomí, že displeje některých modelů je nutné separovat odříznutím za tepla a tím může vzniknout nepartný zářez do polarizačního filtru displeje, který nemá na výslednou funkci vliv, pouze vznikne světlejší místo displeje případně drobné černé skvrny vlásečnicového charakteru.
Výměna LCD displejů
  1. V případě, že i po výměně displeje není telefon funkční např. z důvodu vadné desky, je zákazníkovi nabídnuta výměna desky, případně zaslání bez opravy.

©Prasklý-displej.cz 2016 - Všechna práva vyhrazena.